XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Công ty CP SEPITECH bên cạnh là một nhà thầu thi công chuyên nghiệp các công trình về hạ tầng giao thông, còn tham gia thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

 

Thi công lắp ghép nhà xưởng nhà máy SMC Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 1

Thi công lắp ghép nhà xưởng nhà máy SMC Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 2

Thi công lắp ghép nhà xưởng nhà máy SMC Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 3

Thi công lắp ghép nhà xưởng nhà máy SMC Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 4

(Thi công lắp ghép nhà xưởng nhà máy SMC Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)