Xây dựng các công trình năng lượng

Đóng cọc nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh (800MW) – Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Đóng cọc nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh (800MW) Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 

Đóng cọc nhà máy điện năng lượng mặt trời (5MW), Xã Bà Tô, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Đóng cọc nhà máy điện năng lượng mặt trời (5MW), Xã Bà Tô, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 1  Đóng cọc nhà máy điện năng lượng mặt trời (5MW), Xã Bà Tô, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2

 

Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 1  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 2  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 3  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 4  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 5  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 6  Thi công Trang trại nông nghiệp kết hợp lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời 3MW, Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 7