XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Công ty CP SEPITECH là một nhà thầu thi công chuyên nghiệp các công trình về hạ tầng dân cư, cầu đường, cảng , hạ tầng giao thông công cộng.

Công ty CP SEPITECH đã tham gia hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông tầm cỡ được hoàn thành an toàn, chất lượng và đúng tiến độ như cầu Cần Thơ, Cảng Cái Mép, Cầu Long Thành thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành…

Thi công đóng cừ các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, Cầu Thị Vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7

Thi công đóng cừ các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, Cầu Thị Vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 1

Thi công đóng cừ các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, Cầu Thị Vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 2

 

Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long – Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7

Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 1  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 2  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 3  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 4  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 5  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 6  Thi công các trụ trên cạn tại dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành Cầu thị vải dài L=3189.2m, rộng B=24.5m Gói Thầu A7 7

 

Thi công các trụ đôi & cầu Văn Thánh – Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thi công các trụ đôi & cầu Văn Thánh Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 1

Thi công các trụ đôi & cầu Văn Thánh Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 2

Thi công các trụ đôi & cầu Văn Thánh Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 3

Thi công các trụ đôi & cầu Văn Thánh Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 4

Thi công trụ vượt ống cấp nước ngầm – Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thi công trụ vượt ống cấp nước ngầm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 1  Thi công trụ vượt ống cấp nước ngầm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 2

 

Thi công Cầu Điện Biên Phủ – Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thi công Cầu Điện Biên Phủ Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 1
Thi công Cầu Điện Biên Phủ Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 2
Thi công Cầu Điện Biên Phủ Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 3
Thi công Cầu Điện Biên Phủ Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 4

 

Thi công các trụ lệch tâm – Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thi công các trụ lệch tâm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 1  Thi công các trụ lệch tâm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên 2

 

Thi công Tường Chống Ồn cầu Văn Thánh & cầu Điện Biên Phủ

Thi công Tường Chống Ồn cầu Văn Thánh & cầu Điện Biên Phủ -1  Thi công Tường Chống Ồn cầu Văn Thánh & cầu Điện Biên Phủ 2

Thi công Tường Chống Ồn cầu Văn Thánh & cầu Điện Biên Phủ 3  Thi công Tường Chống Ồn cầu Văn Thánh & cầu Điện Biên Phủ 4