Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một quyết định quan trọng sửa đổi và bổ sung một số điều trong Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, đặc biệt là những dự án trên mái nhà.

Cập nhật Quy định về điện mặt trời áp mái

Theo thông tin từ quyết định mới, các dự án điện mặt trời trên mái nhà sẽ thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận độc lập của từng công tơ điện đo đếm hai chiều. Theo đó, bên bán điện sẽ thanh toán lượng điện năng họ tiêu thụ từ lưới điện theo quy định hiện hành. Trong khi đó, bên mua điện sẽ thanh toán cho lượng điện năng được đưa vào lưới điện từ dự án trên mái nhà với giá mua bán điện quy định tương tự như đối với các dự án điện mặt trời nối lưới. Tất cả các bên liên quan sẽ tuân thủ các quy định về thuế và phí theo pháp luật hiện hành.

Cập nhật Quy định về điện mặt trời áp mái
Cập nhật Quy định về điện mặt trời áp mái

Giá mua bán điện cho các dự án trên mái nhà trong năm tiếp theo sẽ được xác định dựa trên tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Trước đây, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định các dự án trên mái nhà thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) thông qua hệ thống công tơ điện hai chiều. Theo cơ chế này, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà nếu vượt quá lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo hoặc được bán cho bên mua điện khi kết thúc năm hoặc hợp đồng mua bán điện. Cách tính giá bán điện cho lượng điện phát dư được quy định rõ ràng và theo quy định đối với các dự án nối lưới.

Hằng năm, giá mua bán điện cho các dự án trên mái nhà sẽ được điều chỉnh dựa trên tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính công bằng và cân nhắc trong việc quản lý và phát triển các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *